Home > วิดีโอ > ข่าวการศึกษา > ประชุมพัฒนาการศึกษาไทย ผชช.แนะวิเคราะห์ให้สอดคล้องกับคนในชาติ

snap

ข่าวการศึกษา

ชื่อคลิป : ประชุมพัฒนาการศึกษาไทย ผชช.แนะวิเคราะห์ให้สอดคล้องกับคนในชาติ
เนื้อข่าว : เลขาธิการสภาการศึกษา เป็นประธานในการประชุม "ระบบโรงเรียนที่ดีที่สุดในโลก จะทำให้ดีขึ้นได้อย่างไร จากการดำเนินการวิจัยโดย Mckinsey&Company เมื่อปี พ.ศ.2550 ซึ่งได้รับการแปลโดย ดร.สิริพร บุญญานันต์ ผู้ทรงคุณวุฒิ
โดย : Metinat@etvMAC.tv จำนวนการดู : 479

คะแนน : 5 จำนวนคน : 49
 • ประยุทธ์ มอบ ศธ. พัฒนาคน เพื่อพัฒนาประเทศ

  ประยุทธ์ มอบ ศธ. พัฒนาคน เพื่อพัฒนาประเทศ

 • 3 พ.ย.นี้ พร้อมเรียนทางไกลผ่านดาวเทียมได้ทั่วประเทศ

  3 พ.ย.นี้ พร้อมเรียนทางไกลผ่านดาวเทียมได้ทั่วประเทศ

 • สพฐ.ลั่นหาแนวทางป้องกันการทุจริตคอรัปชั่นทางการศึกษา

  สพฐ.ลั่นหาแนวทางป้องกันการทุจริตคอรัปชั่นทางการศึกษา

 • รมว.ศธ. สั่งศึกษา จะแยก หรือ รวมคงเดิม สกอ. สอศ. สกศ.

  รมว.ศธ. สั่งศึกษา จะแยก หรือ รวมคงเดิม สกอ. สอศ. สกศ.

 • เลขา สพฐ.ชี้แจง กรณีสร้างสนามฟุตซอล

  เลขา สพฐ.ชี้แจง กรณีสร้างสนามฟุตซอล

 • ครู คือผู้ถ่ายทอด

  ครู คือผู้ถ่ายทอด "คุรุสดุดี"