Home > วิดีโอ > ข่าวการศึกษา > ประชุมพัฒนาการศึกษาไทย ผชช.แนะวิเคราะห์ให้สอดคล้องกับคนในชาติ

snap

ข่าวการศึกษา

ชื่อคลิป : ประชุมพัฒนาการศึกษาไทย ผชช.แนะวิเคราะห์ให้สอดคล้องกับคนในชาติ
เนื้อข่าว : เลขาธิการสภาการศึกษา เป็นประธานในการประชุม "ระบบโรงเรียนที่ดีที่สุดในโลก จะทำให้ดีขึ้นได้อย่างไร จากการดำเนินการวิจัยโดย Mckinsey&Company เมื่อปี พ.ศ.2550 ซึ่งได้รับการแปลโดย ดร.สิริพร บุญญานันต์ ผู้ทรงคุณวุฒิ
โดย : Metinat@etvMAC.tv จำนวนการดู : 466

คะแนน : 5 จำนวนคน : 48
 • อาชีวะหารือปรับรูปแบบจัดการศึกษาสายอาชีพใน.ร.ร.มัธยมพระราชทาน

  อาชีวะหารือปรับรูปแบบจัดการศึกษาสายอาชีพใน.ร.ร.มัธยมพระราชทาน

 • ประเด็นร่าง Roadmap ปฏิรูปการศึกษา

  ประเด็นร่าง Roadmap ปฏิรูปการศึกษา

 • เยี่ยมบ้านนศ.ลดปัญหาออกกลางคัน

  เยี่ยมบ้านนศ.ลดปัญหาออกกลางคัน

 • แนวทางดูแลยกเลิก แทบเลตโซน4

  แนวทางดูแลยกเลิก แทบเลตโซน4

 • แนวทางเพิ่มการเรียนอาชีวะ

  แนวทางเพิ่มการเรียนอาชีวะ

 • ประชุมพิจารณาโครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา(แท็บเล็ต)

  ประชุมพิจารณาโครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา(แท็บเล็ต)