Home > วิดีโอ > อบรมครู > กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี > หลักสูตร การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน และการทำโครงการ > หลักสูตร “การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน และการทำโครงการ”ตอนที่13/20

snap

หลักสูตร การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน และการทำโครงการ

ชื่อคลิป : หลักสูตร “การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน และการทำโครงการ”ตอนที่13/20
เนื้อข่าว : อบรมหลักสูตร “การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน และการทำโครงการ”ตอนที่13/20 โดย อ.น้อย สุวรรณมณี ณ โรงแรมเดอะพาลาซโซ
โดย : Pafan@etvMAC.tv จำนวนการดู : 1393

คะแนน : 5 จำนวนคน : 53
 • หลักสูตร “การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน และการทำโครงการ”ตอนที่1/20

  หลักสูตร “การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน และการทำโครงการ”ตอนที่1/20

 • หลักสูตร “การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน และการทำโครงการ”ตอนที่2/20

  หลักสูตร “การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน และการทำโครงการ”ตอนที่2/20

 • หลักสูตร “การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน และการทำโครงการ”ตอนที่3/20

  หลักสูตร “การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน และการทำโครงการ”ตอนที่3/20

 • หลักสูตร “การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน และการทำโครงการ”ตอนที่4/20

  หลักสูตร “การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน และการทำโครงการ”ตอนที่4/20

 • หลักสูตร “การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน และการทำโครงการ”ตอนที่5/20

  หลักสูตร “การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน และการทำโครงการ”ตอนที่5/20

 • หลักสูตร “การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน และการทำโครงการ”ตอนที่6/20

  หลักสูตร “การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน และการทำโครงการ”ตอนที่6/20