Home > วิดีโอ > ข่าวการศึกษา > คุรุสดุดี 108 ปี ศ.มล.ปิ่น มาลากุล

snap

ข่าวการศึกษา

ชื่อคลิป : คุรุสดุดี 108 ปี ศ.มล.ปิ่น มาลากุล
เนื้อข่าว : การจัดงาน “คุรุสดุดี 108 ปี ศ.มล.ปิ่น มาลากุล” โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีและมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี 2554 แก่ครูที่ได้รับการยกย่องเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ จำนวนทั้งสิ้น 561 ราย
โดย : Meinat@etvMAC.tv จำนวนการดู : 895

คะแนน : 4 จำนวนคน : 53
 • อาชีวะหารือปรับรูปแบบจัดการศึกษาสายอาชีพใน.ร.ร.มัธยมพระราชทาน

  อาชีวะหารือปรับรูปแบบจัดการศึกษาสายอาชีพใน.ร.ร.มัธยมพระราชทาน

 • ประเด็นร่าง Roadmap ปฏิรูปการศึกษา

  ประเด็นร่าง Roadmap ปฏิรูปการศึกษา

 • เยี่ยมบ้านนศ.ลดปัญหาออกกลางคัน

  เยี่ยมบ้านนศ.ลดปัญหาออกกลางคัน

 • แนวทางดูแลยกเลิก แทบเลตโซน4

  แนวทางดูแลยกเลิก แทบเลตโซน4

 • แนวทางเพิ่มการเรียนอาชีวะ

  แนวทางเพิ่มการเรียนอาชีวะ

 • ประชุมพิจารณาโครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา(แท็บเล็ต)

  ประชุมพิจารณาโครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา(แท็บเล็ต)