Home > News > เก้าอี้ตัวใหม่ > โผ 3 รองเลขาธิการ สังกัด สป.

โผ 3 รองเลขาธิการ สังกัด สป.

     ศธ. : วันที่ 10 เม.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานการแต่งตั้งตำแหน่งรองเลขาธิการ 3 ตำแหน่ง โดนโผประกอบด้วย

      นายสุรพงษ์ จำจด  นายสุรพงษ์ จำจด. ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดชลบุรี ขึ้นตำแหน่ง รองเลขาธิการ กศน.

     นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์  ที่ปรึกษาด้านการประเมินคุณภาพการศึกษา สป. ขึ้นตำแหน่งรองเลขาธิการ กคศ.

     และ นายการุญ สกุลประดิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาคที่ ๑๒ ขึ้นตำแหน่ง รองเลขาธิการ สช.