Home > News > ข่าวด่วนการศึกษา > สมศ.แจงศูนย์พัฒนาเด็กประเมินรอบ 3 ไม่ทันต้องรองบปี 55 เน้น โตสมวัย

สมศ.แจงศูนย์พัฒนาเด็กประเมินรอบ 3 ไม่ทันต้องรองบปี 55 เน้น โตสมวัย

สมศ. @ วันนี้ (18 เม.ย.) ศ.ด ร.ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์ ผอ.สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา หรือ สมศ. เปิดเผย ความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมเพื่อออกประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามว่า

ขณะนี้ สมศ.ได้ทำการอบรมเตรียมความพร้อมผู้ประเมินภายนอกระดับพื้นฐานทั่วประเทศ จำนวน 4 รุ่นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขณะเดียวกันก็ได้เตรียมการจัดอบรมเตรียมความพร้อมผู้ประเมินภายนอกระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา จากนั้นจะมีการจัดสอบวัดผลผู้ประเมินภายนอกระดับพื้นฐาน โดยขั้นตอนทั้งหมดจะแล้วเสร็จภายในเดือนพ.ค. ก่อนที่จะเริ่มออกประเมินสถานศึกษาทั้ง 3 ระดับจำนวนกว่า 8,000 แห่ง ภายในวันที่ 1 มิ.ย.นี้
 

ผอ.สมศ.กล่าวต่อไปว่า ในส่วนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หรือ เนอร์สเซอรี่ ที่ถูกกำหนดให้อยู่ในข่ายที่ต้องได้รับการประเมินรอบสาม ประมาณ 30,000 แห่งนั้น ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการขอรับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมจากสำนักงบประมาณ ดังนั้นจึงยังไม่มีการประเมินภายในปี 2554 นี้แต่คาดว่าจะสามารถออกประเมินได้ในปี 2555 อย่างไรก็ตาม สมศ.ได้ประมาณการงบฯ ที่ต้องใช้สำหรับการประเมินสถานศึกษากว่า 30,000 แห่งเป็นเงินกว่า 900 ล้านบาท จากที่ได้รับการจัดสรร 400 ล้านบาท

"สำหรับกรอบประเมินในส่วนของศูนย์เด็กเล็กนั้นจะยังคงใช้รูปแบบตัวบ่งชี้ 3 ด้าน ได้แก่ ตัวบ่งชี้พื้นฐาน ตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ และตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม โดยจะปรับให้เข้าเกณฑ์การพิจารณาศูนย์เด็กเล็ก ที่มุ่งเน้นดูการพัฒนาการร่างกายโตสมวัย การสื่อสารโตสมวัย เป็นต้น"  ผอ.สมศ. กล่าว