Home > News

สพฐ. จับมือ สตช.จัดอบรมนักเรียนแกนนำยุวชนตำรวจ

สพฐ. จับมือ สตช.จัดอบรมนักเรียนแกนนำยุวชนตำรวจ

นักเรียนไทยสุดยอด คว้า 4 เหรียญทอง 16 เหรียญเงิน 18 ทองแดง 7 ชมเชย

นักเรียนไทยสุดยอด คว้า 4 เหรียญทอง 16 เหรียญเงิน 18 ทองแดง 7 ชมเชย

ความปลอดภัยเด็กทวิภาคีของไทยที่จะไปฝึกงานอิสราเอล

ความปลอดภัยเด็กทวิภาคีของไทยที่จะไปฝึกงานอิสราเอล 

ศธ. เสนอแนวทางปฎิรูปครู

ศธ. เสนอแนวทางปฎิรูปครู

ประกวดเรียงความชิงทุนการศึกษา

ประกวดเรียงความชิงทุนการศึกษา

สช.รับห่วงเทียบวุฒิการศึกษากับสถานศึกษา

สช.รับห่วงเทียบวุฒิการศึกษากับสถานศึกษา

การจัดหลักสูตรประกาศนียบัตรทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557

การจัดหลักสูตรประกาศนียบัตรทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557

อนุมัติกรอบวงเงิน 1,300 ล้านบาท ขยายเรียนทางไกล

อนุมัติกรอบวงเงิน 1,300 ล้านบาท 

แข่งตอบปัญหาดาราศาสตร์

แข่งตอบปัญหาดาราศาสตร์

ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติและมอบรางวัลให้แก่บุคคลแบบอย่างด้านภาษาไทย

ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติและมอบรางวัลให้แก่บุคคลแบบอย่างด้านภาษาไทย 

หน้าหลัก12345>>>