Home > News

กระทรวงศึกษา และ ท่องเที่ยวหารือความร่วมมือ

กระทรวงศึกษา และ ท่องเที่ยวหารือความร่วมมือ

เข้มงวดเรื่องนำนักเรียนทำกิจกรรมนอกสถานที่

เข้มงวดเรื่องนำนักเรียนทำกิจกรรมนอกสถานที่

สพฐ.ตั้งเป้าปีหน้ายกระดับครูคุณภาพ

สพฐ.ตั้งเป้าปีหน้ายกระดับครูคุณภาพ

ควรจัดเก็บแบบลดหย่อนภาษี โรงเรียนติววิชา

ควรจัดเก็บแบบลดหย่อนภาษี โรงเรียนติววิชา

อาชีวะสร้างผู้ประกอบการใหม่แบบครบวงจร

อาชีวะสร้างผู้ประกอบการใหม่แบบครบวงจร

ส่งเสริมพระพุทธศาสนาในสถานศึกษา

ส่งเสริมพระพุทธศาสนาในสถานศึกษา

เตรียมจัดงานวันเด็กประจำปี 2558 ภายใต้คำขวัญนายกฯ

เตรียมจัดงานวันเด็กประจำปี 2558 ภายใต้คำขวัญนายกฯ 

โครงการอาชีวะอาสา เทศกาลปีใหม่ 2558

โครงการอาชีวะอาสา เทศกาลปีใหม่ 2558

ลงนามแนวปฏิบัติและปฏิทินรับ นร.นศ.อาชีวะฯ ใน 2 รอบ

ลงนามแนวปฏิบัติและปฏิทินรับ นร.นศ.อาชีวะฯ ใน 2 รอบ 

ประกาศผลสอบ GAT/PAT

ประกาศผลสอบ GAT/PAT

หน้าหลัก12345>>>