Home > News

อาชีวศึกษา คือ กำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ

อาชีวศึกษา คือ กำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ

มหกรรมดนตรีมัธยมศึกษา เฉลิมพระเกียรติ

มหกรรมดนตรีมัธยมศึกษา เฉลิมพระเกียรติ

สอศ.จับมือกับ ITE ประเทศสิงคโปร์ ร่วมพัฒนาอาชีวศึกษาในระยะที่ 3

สอศ.จับมือกับ ITE ประเทศสิงคโปร์  ร่วมพัฒนาอาชีวศึกษาในระยะที่ 3

212โรงเรียน จ.บึงกาฬ เอ็มโอยูยกระดับคะแนนโอเน็ต

212โรงเรียนเอ็มโอยูยกระดับคะแนนโอเน็ต

สพฐ. แจกคู่มือช่วยเหลือเด็ก ทั้งความรุนแรง ละเมิดทางเพศ ยาเสพติด

สพฐ. แจกคู่มือช่วยเหลือเด็ก ทั้งความรุนแรง ละเมิดทางเพศ ยาเสพติด

สั่งคุรุสภาทบทวนเกณฑ์อบรมครูต่างชาติ

สั่งคุรุสภาทบทวนเกณฑ์อบรมครูต่างชาติ

"อาชีวศึกษาทวิภาคีไทย"

"อาชีวศึกษาทวิภาคีไทย" 

ศธ.คืนความสุขให้คนไทยช่วงปีใหม่ ตลอดเดือนมกราคม 58

คืนความสุขให้คนไทยช่วงปีใหม่ ตลอดเดือนมกราคม 58

สพฐ.โอนงบกระตุ้นเศรษฐกิจกว่า 5 พัน ล.บาท ให้ ร.ร.ใช้ดำเนินการสร้างอาคารเรียนทดแทนที่เสื่อมโทรม

 สพฐ.โอนงบกระตุ้นเศรษฐกิจกว่า 5 พัน ล.บาท ให้ ร.ร.ใช้ดำเนินการสร้างอาคารเรียนทดแทนที่เสื่อมโทรม

โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่น 5 เล็งให้ทุนเด็กสายอาชีวะทั้งหมด

โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่น 5 เล็งให้ทุนเด็กสายอาชีวะทั้งหมด

หน้าหลัก12345>>>