Home > News

รมว.ศธ. แถลงแต่งตั้งข้าราชการระดับสูง ศธ. 5 ราย

แถลง ครม.แต่งตั้งข้าราชการระดับสูง ศธ. 5 ราย

มหกรรมหนังสือระดับชาติครั้งที่19

มหกรรมหนังสือระดับชาติครั้งที่19

ยื่นหนังสือ ศธ. จัดการเหล้า-พนัน-รับน้องโหด

ยื่นหนังสือ ศธ. จัดการเหล้า-พนัน-รับน้องโหด

ร้องเพลง 12 ค่านิยมหลัก ปลูกฝังเด็กไทย

ร้องเพลง 12 ค่านิยมหลัก ปลูกฝังเด็กไทย

เปิดแผน 4 ยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนกองทุนเงินกู้ยืม

เปิดแผน 4 ยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนกองทุนเงินกู้ยืม

สทศ.เผยปฏิทินสอบแกต-แพต

สทศ.เผยปฏิทินสอบแกต-แพต 

ลงนามตั้ง 3 รองเลขาธิการสังกัด สป.ศธ.

ลงนามตั้ง 3 รองเลขาธิการสังกัด สป.ศธ.

หารือ กกอ.วางแนวทางพัฒนาระบบการผลิตครู

หารือ กกอ.วางแนวทางพัฒนาระบบการผลิตครู 

หารือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการศึกษา สปป.ลาว

หารือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการศึกษา สปป.ลาว

หารือระบบผลิตพัฒนาครู ส่วนการผลิตครูอาชีวะ

หารือระบบผลิตพัฒนาครู ในส่วนการผลิตครูอาชีวะ

หน้าหลัก12345>>>