Home > News

มอบ สทศ. ถกบอร์ดถามความเห็นลดวิชาสอบ O-Net เหลือแค่ 4 วิชาหลัก

มอบ สทศ. ถกบอร์ดถามความเห็นลดวิชาสอบ O-Net เหลือแค่ 4 วิชาหลัก

อนุมัติแต่งตั้ง ผอ.สพท. 20 ราย

อนุมัติแต่งตั้ง ผอ.สพท. 20 ราย

เตรียมนำร่องห้องเรียนกีฬาชายแดนใต้

เตรียมนำร่องห้องเรียนกีฬาชายแดนใต้

จัดงาน “อาชีวศึกษา ทวิภาคีไทย” 27-28 พ.ย.2557

จัดงาน “อาชีวศึกษา ทวิภาคีไทย” 27-28 พ.ย.2557 

เตรียมคัด 20 เขต 15 ร.ร. นำร่องกระจายอำนาจ

เตรียมคัด 20 เขต 15 ร.ร. นำร่องกระจายอำนาจ

กำชับหน่วยงานการศึกษาชายแดนใต้บูรณาการการทำงานมากขึ้น

กำชับหน่วยงานการศึกษาชายแดนใต้บูรณาการการทำงานมากขึ้น

สพฐ. ผุดค่ายติวภาษาอังกฤษแบบเข้ม ทั้งติวเพื่อเตรียมพร้อมให้เข้าใจ

 สพฐ. ผุดค่ายติวภาษาอังกฤษแบบเข้ม ทั้งติวเพื่อเตรียมพร้อมให้เข้าใจ

สช.ยกระดับเสริมสวยไทยสู่อาเซียน

สช.ยกระดับเสริมสวยไทยสู่อาเซียน

มติ ครม. การแต่งตั้งข้าราชการ กระทรวงศึกษาธิการ

มติ ครม. การแต่งตั้งข้าราชการ

สพฐ.พร้อมยกระดับคะแนนโอเนต พร้อมประกาศวันสอบ

สพฐ.พร้อมยกระดับคะแนนโอเนต พร้อมประกาศวันสอบ

หน้าหลัก12345>>>