Home > News

งบประมาณปี 2558 ศึกษาธิการเยอะสุด

งบประมาณปี 2558 ศึกษาธิการเยอะสุด

7ประเด็นปฏิรูปศึกษา

7ประเด็นปฏิรูปศึกษา

ศธ. ลงนามความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาในสถานศึกษา

ศธ. ลงนามความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาในสถานศึกษา 

ทางออกแก้ปัญหาขาดครูอาชีวะ

ทางออกแก้ปัญหาขาดครูอาชีวะ

เปิดงานมหกรรม EP/MEP Open House 2014

 เปิดงานมหกรรม EP/MEP Open House 2014

บอร์ด กพฐ.พอใจโรงเรียนทำดีส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม

บอร์ด กพฐ.พอใจโรงเรียนทำดีส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม 

โรดแมปปฎิรูปการศึกษาเสร็จเรียบร้อยแล้ว

โรดแมปปฎิรูปการศึกษาเสร็จเรียบร้อยแล้ว

คสช.ประกาศแต่งตั้ง คณะกรรมการสรรหา สปช.

คสช.ประกาศแต่งตั้ง คณะกรรมการสรรหา สปช.

คุรุสภา เตรียมหารือ สอศ. หาทางออกแก้ปัญหาขาดครู

คุรุสภา เตรียมหารือ สอศ. หาทางออกแก้ปัญหาขาดครู

ส่งหนังสือกำชับมหา'ลัยห้ามรับน้องรุนแรง

ส่งหนังสือกำชับมหา'ลัยห้ามรับน้องรุนแรง

หน้าหลัก12345>>>