Home > News

อาชีวศึกษา คือ กำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ

อาชีวศึกษา คือ กำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ

212โรงเรียน จ.บึงกาฬ เอ็มโอยูยกระดับคะแนนโอเน็ต

212โรงเรียนเอ็มโอยูยกระดับคะแนนโอเน็ต

สพฐ. แจกคู่มือช่วยเหลือเด็ก ทั้งความรุนแรง ละเมิดทางเพศ ยาเสพติด

สพฐ. แจกคู่มือช่วยเหลือเด็ก ทั้งความรุนแรง ละเมิดทางเพศ ยาเสพติด

สั่งคุรุสภาทบทวนเกณฑ์อบรมครูต่างชาติ

สั่งคุรุสภาทบทวนเกณฑ์อบรมครูต่างชาติ

"อาชีวศึกษาทวิภาคีไทย"

"อาชีวศึกษาทวิภาคีไทย" 

ศธ.คืนความสุขให้คนไทยช่วงปีใหม่ ตลอดเดือนมกราคม 58

คืนความสุขให้คนไทยช่วงปีใหม่ ตลอดเดือนมกราคม 58

สพฐ.โอนงบกระตุ้นเศรษฐกิจกว่า 5 พัน ล.บาท ให้ ร.ร.ใช้ดำเนินการสร้างอาคารเรียนทดแทนที่เสื่อมโทรม

 สพฐ.โอนงบกระตุ้นเศรษฐกิจกว่า 5 พัน ล.บาท ให้ ร.ร.ใช้ดำเนินการสร้างอาคารเรียนทดแทนที่เสื่อมโทรม

โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่น 5 เล็งให้ทุนเด็กสายอาชีวะทั้งหมด

โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่น 5 เล็งให้ทุนเด็กสายอาชีวะทั้งหมด

อาชีวะจับมือโฮมโปร

อาชีวะจับมือโฮมโปร

ชมผลงานเด็กอาชีวะในงานสัปดาห์ของขวัญผลิตภัณฑ์อาชีวะ

ชมผลงานเด็กอาชีวะในงานสัปดาห์ของขวัญผลิตภัณฑ์อาชีวะ

หน้าหลัก12345>>>