Home > News

ต่งตั้ง-โยกย้าย 60 ผอ.และ รองผอ.กศน.จังหวัด

ต่งตั้ง-โยกย้าย 60 ผอ.และ รองผอ.กศน.จังหวัด

สอบวินัย ครู-ผู้บริหารสถานศึกษาเอี่ยวสนามฟุตซอล

สอบวินัย ครู-ผู้บริหารสถานศึกษาเอี่ยวสนามฟุตซอล

เปิดรับสมัครสอบชิงทุนฟรี Au Pair USA

เปิดรับสมัครสอบชิงทุนฟรี Au Pair USA

นักเรียนไทยกวาด 19เหรียญทอง 5 เหรียญเงิน

นักเรียนไทยกวาด 19เหรียญทอง 5 เหรียญเงิน

ขอเชิญชวนนักเรียน ม.6 สอบแข่งความรู้ทางบัญชี ชิงทุนการศึกษา

ขอเชิญชวนนักเรียน ม.6 สอบแข่งความรู้ทางบัญชี ชิงทุนการศึกษา

3 พ.ย. นี้ สพฐ.สั่งโรงเรียนทั่วประเทศเดินเครื่องสอนประวัติศาสตร์แบบบูรณาการ

 3 พ.ย. นี้ สพฐ.สั่งโรงเรียนทั่วประเทศเดินเครื่องสอนประวัติศาสตร์แบบบูรณาการ

ความคืบหน้าโครงการ ซ่อมสร้าง เตรียมพร้อมส่งมอบภายใน 1 ปี

คืบหน้าโครงการ ซ่อมสร้าง  ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุแผ่นดินไหว จ.เชียงราย เตรียมพร้อมส่งมอบภายใน ปี

“ทีดีอาร์ไอ”แนะรัฐใช้มาตรการบังคับดึงเด็กเรียนอาชีวะเพิ่ม

“ทีดีอาร์ไอ”แนะรัฐใช้มาตรการบังคับดึงเด็กเรียนอาชีวะเพิ่ม

สพฐ.พร้อมตั้งกรรมการสอบครู สนามฟุตซอลฉาว

สพฐ.พร้อมตั้งกรรมการสอบครู สนามฟุตซอลฉาว 

MOU โครงการเรียนรู้คุณค่าแห่งยุคสมัยนอกห้องเรียน

โครงการเรียนรู้คุณค่าแห่งยุคสมัยนอกห้องเรียน

หน้าหลัก12345>>>