Home > News

รมว.ศธ.เห็นชอบการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความสมานฉันท์ของนักเรียน/นักศึกษาอาชีวศึกษา

เห็นชอบการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความสมานฉันท์ของนักเรียน/นักศึกษาอาชีวศึกษา

อาชีวะกําหนดเป้าหมายรับเด็กเพิ่ม ปี 58

อาชีวะกําหนดเป้าหมายรับเด็กเพิ่ม ปี 58

อาชีวะจับมือศาลเยาวชน ฝึกอบรมเยาวชน

อาชีวะจับมือศาลเยาวชน ฝึกอบรมเยาวชน

“คืนความสุขให้เธอ...เยาวชน ”ภายใต้แนวคิด “วิทยาศาสตร์ นำชาติยั่งยืน”

 คืนความสุขให้เธอ...เยาวชน ภายใต้แนวคิด วิทยาศาสตร์ นำชาติยั่งยืน

จี้หน่วยงานใน ศธ.เร่งใช้งบฯกระตุ้นเเศรษฐกิจ

จี้หน่วยงานใน ศธ.เร่งใช้งบฯกระตุ้นเเศรษฐกิจ

จัดโครงการดนตรีเฉลิมพระเกียรติ ชมฟรีเดือนละครั้ง

โครงการดนตรีเฉลิมพระเกียรติ ชมฟรีเดือนละครั้ง 

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการปฏิรูปการศึกษา ศธ.

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการปฏิรูปการศึกษา ศธ.

สพฐ.เตรียมปรับใหญ่หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สพฐ.ปรับใหญ่หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตั้งซุปเปอร์บอร์ดกำกับนโยบายการศึกษาภาพรวม

ตั้งซุปเปอร์บอร์ดกำกับนโยบายการศึกษาภาพรวม

ครม.รับทราบการมอบของขวัญปีใหม่ให้แก่ประชาชนของ ศธ.

ครม.รับทราบการมอบของขวัญปีใหม่ให้แก่ประชาชนของ ศธ.

หน้าหลัก12345>>>