Home > News

พัฒนาวิชาชีพไทย-พม่า

พัฒนาวิชาชีพไทย-พม่า 

ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์ลูกเสือรัฐสภาโลก

ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์ลูกเสือรัฐสภาโลก

สทศ.ส่งข่าว หมดเขตรับสมัครวิชาสามัญ 7 วิชา

สทศ.ส่งข่าว หมดเขตรับสมัครวิชาสามัญ 7 วิชา

สทศ.ตรวจสอบ GAT/PAT วันที่ 2 ยังคงเรียบร้อยดี

สทศ.ตรวจสอบ GAT/PAT วันที่ 2 ยังคงเรียบร้อยดี

สทศ.จัดสอบแกต-แพตทั่วประเทศวันแรกราบรื่น

สทศ.จัดสอบแกต-แพตทั่วประเทศวันแรกราบรื่น

สสวท.เผยผลประเมินไอซีทีเด็กไทยเทียบนานาชาติ พบอาการร่อแร่ คว้ารองบ๊วย

สสวท.เผยผลประเมินไอซีทีเด็กไทยเทียบนานาชาติ พบอาการร่อแร่ คว้ารองบ๊วย

มอบ สทศ. ถกบอร์ดถามความเห็นลดวิชาสอบ O-Net เหลือแค่ 4 วิชาหลัก

มอบ สทศ. ถกบอร์ดถามความเห็นลดวิชาสอบ O-Net เหลือแค่ 4 วิชาหลัก

อนุมัติแต่งตั้ง ผอ.สพท. 20 ราย

อนุมัติแต่งตั้ง ผอ.สพท. 20 ราย

เตรียมนำร่องห้องเรียนกีฬาชายแดนใต้

เตรียมนำร่องห้องเรียนกีฬาชายแดนใต้

จัดงาน “อาชีวศึกษา ทวิภาคีไทย” 27-28 พ.ย.2557

จัดงาน “อาชีวศึกษา ทวิภาคีไทย” 27-28 พ.ย.2557 

หน้าหลัก12345>>>