Home > News

“รศ ดร.บดินทร์ รัศมีเทศ” คณบดี ม. เกษตรคนใหม่

“รศ ดร.บดินทร์ รัศมีเทศ”  คณบดี ม.เกษตร คนใหม่

สช.กำชับมาตรการปิดสถานศึกษากลุ่มเสี่ยง

สช.กำชับมาตรการปิดสถานศึกษากลุ่มเสี่ยง

เผยปีการศึกษา 58 ยุติการรับ ปวช.1 บางสาขา

เผยปีการศึกษา 58 ยุติการรับ ปวช.1 บางสาขา

สอศ. สนับสนุนการจัดอาชีวศึกษาวิทยาลัยกำปงเฌอเตียล

สอศ. สนับสนุนการจัดอาชีวศึกษาวิทยาลัยกำปงเฌอเตียล

ศธ.-กก. หารือความร่วมมือพลศึกษา วิทยาศาสตร์การกีฬา และมัคคุเทศก์

ศธ.-กก. หารือความร่วมมือพลศึกษา วิทยาศาสตร์การกีฬา และมัคคุเทศก์

เตรียมเสนอ สมศ.กำหนดตัวชี้วัดค่านิยมหลักคนไทย 12 ประการ

เตรียมเสนอ สมศ.กำหนดตัวชี้วัดค่านิยมหลักคนไทย 12 ประการ

สพฐ. จัดงานใหญ่ “การศึกษาพิเศษไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน”

สพฐ. จัดงานใหญ่ “การศึกษาพิเศษไทย  ก้าวไกลสู่อาเซียน”   วันอังคารที่ 23 กันยายน 2557  ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์  โรงแรมเซ็นทรา  ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร   

ลงนามโยกย้าย 75 ผู้อำนวยการวิทยาลัย

ลงนามโยกย้าย 75 ผู้อำนวยการวิทยาลัย 

คำสั่งมอบอำนาจให้ รมช.ศธ.สั่งและปฏิบัติราชการ

คำสั่งมอบอำนาจให้ รมช.ศธ.สั่งและปฏิบัติราชการ

ค่านิยม 12ประการ เป็นบทกลอนอาขยาน

ค่านิยม 12ประการ เป็นบทกลอนอาขยาน

หน้าหลัก12345>>>